ModdingWay Forums

Full Version: PESEmpire Revolution '14 Beta Download Home
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PESEmpire Revolution '14 Beta İçeriği
-STSL eklendi.
-İngiltere ligi portekiz ligi takım ve lig logolar ı eklendi.
-Borussia Dortmund eklenmiştir.(Diğer avrupa takımları arasındadır)
-Formalar edittir.Yüz eklenmemiştir.

Editte emeği geçen Çağlar Abi adlı arkadaşımıza teşekkür ederim.

English

PESEmpire Revolution ' 14 Beta Content
U.s. added.
-England League Portuguese Liga team and League logos ı added.
-Borussia Dortmund has been added.(Among the other European teams)
-Shirts edittir.The face is not included.

Thank you to our friend named Man who contributed Editte Ages.Görüntüler:


Kurulum: İçinden çıkan Pes14 dosyasını belgelerim içine atınız.Çıkan sorulara taşı ve değiştir diyiniz.
Reference URL's