Reg net fixed bottom v shape stiff physics by michaelvlutz49